ketvergė

ketvergė
ketvérgė sf. (1) psn. 1. J 20 kapeikų moneta: Ažu kiaušinius ketvérgę ir dvi kapeikas gavau Ds. Seniau su ketverge pasgert galėjai Vj. Atidaviau jam visą ketvergę An. 2. Slk 40 kapeikų moneta: Tėvas davė sūnui ketvergę Šd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ketvergė — ketvérgis, ketvérgė dkt. Ketvérgis kumelỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ketvergas — ×ketver̃gas (< četvergas) sm. (2) J, NdŽ; N ketvirtadienis: Seredo[je], ketverge pagiriomis sirgsma D85. Ketvergè būs turgus Vvr. Tai ketver̃gą pas mane ateisi? Sg. Ketvergėly vakarėly pasiklosiu patalėlį JV599. Vakare žaliojo ketvergo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketverginis — 2 ketverginis, ė adj. (1) Kp → ketvergė: Ašian biedna siratėlė, ketverginė (už ketvergę pirkta) skarytėlė LTR(Šmn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketvergis — 2 ketvergis, ė adj. (smob.) (1) 1. KlG75, NdŽ ketverių metų (ppr. apie arklius, rečiau apie galvijus): Ketvergis jautis K. Mūsų širmoji jau ketvergė Ds. Ketvergė kumelė Aln. Jo gražuolė kumelaitė, ketvergė, nestygo vietoje rš. Mano širmis buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketvergis — ketvérgis, ketvérgė dkt. Ketvérgis kumelỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • keturdešimtis — sm. psn. 20 kapeikų moneta, ketvergė: Nuo tėvo gavau keturdešimtį Šn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturinė — keturìnė sf. (2) 1. keturių giedama sutartinė: Pagiedokim ben vieną keturinę Ds. Keturines taip dainavo, kad net už trijų verstų girdėjosi Vdšk. Augdama jau negirdėjau keturinių giedant TDrIV87 (Rš). Aš keturìnių nemoku Ds. Būdavo, kai kudakiam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketvergis — 1 ketvergis sm. (1) 1. Pn žr. ketvergė: Jis pakeldavo ranką aukštyn ir leisdavo ketvergį sau per rankovę už juostos rš. 2. Ds keturių akių korta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ponybė — sf. (1), ponỹbė (2) 1. Lnkv poniškumas, didybė: Ponybė anos – negal susišnekėti Krš. Davė kurmonui abudu po ketvergę: ir anys ponybę pildo Ds. Tų ponỹbių dabar niekas iš žmonių nereikalauja Skr. Iš Plioterių ponybės Dusetose, be anų medžių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • senas — sẽnas, à adj. (4) K; SD352, H154, R, I, Sut, N, BzB329 1. SD39, M turintis daug amžiaus, sulaukęs senatvės, nejaunas (apie žmones, gyvulius); ilgai augantis (apie augalus); pršn. jaunas: Žmona sena SD4. Senas, vetušas SD132. Jis labai sẽnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”